Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Past Cohorts

Top Chief Residents are indicated in bold.

Cohort 2

Anaesthesiology
John Lee Song En

Cardiology
Teo Zhen Wei

Cardiology
Yan Limin

Cardiothoracic Surgery
Zameer Bin Abdul Aziz

Emergency Medicine
Chinmaya Shrikant Joshi

Emergency Medicine
Teo Tess Lin

General Surgery
Jeffrey Hing Jun Xian

Internal Medicine
Roshan Mahesh Lalmalani

Nuclear Medicine
Gideon Ooi Su Kai

Obstetrics & Gynaecology
Ada Ng Xinhui

Obstetrics & Gynaecology
Ee Tat Xin

Obstetrics & Gynaecology
Grace Ng Yang Huang

Ophthalmology
Ng Si Rui

Orthopaedic Surgery
Ou Yang Youheng

Otolaryngology
Xu Shuhui

Paediatrics
Kam Kai Qian

Cohort 1

Emergency Medicine
Tallie Chua Wei-Lin

Neurology – SGH
Tan You Jiang

Obstetrics & Gynaecology
Celene Hui Yan Yan

Obstetrics & Gynaecology
Sheri Ee-Lin Lim

Family Medicine
Guo Xiaoxuan

Ophthalmology
Ng Wei Yan

Orthopaedics Surgery
Ang Chay You

Otolaryngology
Pang Cui-Ying Maria Judith

Otolaryngology
Chua Jian Kai Andy

Paediatrics
Lim Kian Boon Joel

Urology
Raj Vikesh Tiwari

Cardiology
Wong Ningyan

Cardiology
Iswaree Devi Balakrishnan

Cardiothoracic Surgery
Chia Xue Fen Alicia

Internal Medicine
Loo Khang Ning

General Surgery
Ong Wei Lin Lester

General Surgery
Teo Nan Zun

Pathology
Loh Jiezhen Tracy